Konsulær informasjon

Informasjon vedrørende pass, statsborgerskap, rettigheter i EØS og bistand til nordmenn i Estland.

Pass

For å få pass må alle møte personlig på ambassaden for å ta bilde og avgi fingeravtrykk.

Nødpass

Nødpass utstedes hvis du har et absolutt behov for pass og det ikke er mulig å vente på ordinært pass før planlagt reise, for eksempel dersom ditt ordinære pass er tapt/stjålet mens du er på reise.

Reiseinformasjon

Ut å reise? Ta med pass!

Statsborgerskap

Bistand til nordmenn i Estland

Ambassaden kan hjelpe norske borgere i Estland ved behov, men kan ikke bistå i alle saker. Her kan du lese mer om hva vi kan, og ikke kan hjelpe med.

Rettigheter i EØS-avtalen

Her finner du en kort oversikt over hvilke rettigheter norske statsborgere har i Estland i henhold til EØS-avtalen.

Hurtigguide til å registrere seg i Estland

Om du som norsk statsborger vil flytte til Estland, og blir her mer enn tre måneder, kan du bruke denne steg-for-sted guiden for å registrere deg i Estland. Sist oppdatert: 28.09.2018.

Informasjon om koronaviruset

Leveattestkontroll 2020 avlyses

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

Nye pass

Fra 19. oktober 2020 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Stortings – og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Forsinkelser i passproduksjon 2022

Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.