Bistand til nordmenn i Estland

Ambassaden kan hjelpe norske borgere i Estland ved behov, men kan ikke bistå i alle saker. Her kan du lese mer om hva vi kan, og ikke kan hjelpe med.

NB: Ambassaden i Tallinn har ikke vigselsmyndighet. Ambassaden kan heller ikke utstede apostille.

Ambassaden kan hjelpe med enkelte notarialforretninger.

En notarialforretning innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Ambassaden kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder og hva som legges frem av dokumentasjon.

Ambassadens konsulatavdeling utfører blant annet følgende forretninger

  • Bekreftelse av underskrift/signatur
  • Betvitnelse av leveattest
  • Bekrefter "rett kopi".

Notarialforretninger og bekreftelse av rett kopi er gebyrpliktige, og det vil forekomme et gebyr på 29 ,- EUR (fr. 01.01.2020).

Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Ambassaden i Tallinn kan ikke heller ikke bistå med pengeoverføringer/utbetaling (inkludert sosial støtte). Siden sommeren 2015, har ambassaden i Tallinn vært en helt kontantfri ambassade.