Visitor's visa and residence permit

Citizens of Estonia do not need a visitor's visa or residence permit.

If you are a citizen of an EU/EEA country or Switzerland, you do not need a residence permit, but must register with the police within three months of arriving in Norway.

The Norwegian embassy in Tallinn does not handle visa or residence permit applications. You can apply at one of the following Norwegian embassies: Athens, Rome, Madrid, Berlin, Copenhagen, Stockholm, Hague, Bern or Reykjavik.

Processing of personal data in relation to your visa application (information will follow in English)

If you do not have permission allowing you to travel within the Schengen area, but just have a permit valid for the Schengen country you are in, you must travel to your country of origin and apply for a visa or a residence permit at the closest Norwegian foreign mission.

INFO EESTI KEELES

Kas vajate viisat või elamisluba?

Mõnede riikide kodanikud vajavad Norra külastamiseks kuni 90-päevast viisat. Kõik, kes viibivad Norras kauem kui 90 päeva, peavad end Norras registreerima või vajavad elamisluba. Kui kavatsete Norras töötada, vajate mitmetel juhtudel elamisluba ka siis, kui viibite Norras vähem kui 90 päeva.

Immigratsiooniameti (UDI) vastutuseks on viisade ja elamislubade taotlused. UDI kodulehelt leiate nende teemade kohta põhjalikku teavet.

  • Eesti kodanikud (Euroopa Liidu (EL)/ Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide kodanikud) ei vaja Norra külastamiseks külastaja viisat.
    Eesti kodaniku puhul on Norrasse sisenedes võrdselt sobilikud reisidokumendid nii pass kui ka Eesti Vabariigi kodaniku ID-kaart.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid võivad paiguti erineda. Seetõttu on oluline, et uuriksite Teie taotlust menetlevast välisesindusest, kas UDI kodulehel loetletud nõuetele lisandub veel teisi nõudeid.

Kui esitate taotluse Norra Kuningriigi välisesindusele, soovitame Teil oma taotlus registreerida UDI taotluste portaalis. Seal saate ühtlasi tasuda taotlemise riigilõivu ning broneerida välisesindusse lisadokumentide esitamise aja.

Välisesindusse peate tulema kokkulepitud ajaks koos kõigi vajalike dokumentidega.

Alates 9. novembrist 2015 ei saa viisa- ja elamisloataotlusi esitada Tallinnas asuvas Norra saatkonnas. Juhul, kui peate taotluse esitama enne Norrasse reisimist, siis tuleks pöörduda teile lähima/sobilikuma Norra saatkonna poole, kus taotluste läbivaatamisega endiselt tegeletakse. Lähim Norra saatkond, kus elamisloataotlusi saab esitada asub Stockholmis.  

Kui Teil pole kaasas kõiki vajalikke pabereid, tuleb Teil leppida kokku uus dokumentide esitamise aeg. Mittetäielikke taotlusi vastu ei võeta. Välisesindusest teatatakse Teile, kui Teie taotlus on menetletud.

Kõigil Schengeni riike (ja Norrat) külastavatel viisakohustusega isikutel peab olema kehtiv ravikindlustus. Otsige vastava välisesinduse kodulehelt ülevaadet heakskiidetud kindlustusseltsidest. Kehtiva kindlustuse puudumisel viisat ei väljastata, välja arvatud juhul, kui on tehtud erand kindlustuse omamise nõude osas. Üldiselt on soovitatav, et kõigil Norrat külastavatel isikutel oleks kehtiv ravi- ja reisikindlustus.