Nye pass - Foto:Foto: Neue Design Studio
Nye pass Foto: Neue Design Studio

Pass

For å få pass må alle møte personlig på ambassaden for å ta bilde og avgi fingeravtrykk.

Alle som skal søke om nytt pass hos ambassaden i Tallinn må avtale tid på forhånd ved å ta kontakt med Maia Koppel enten på telefon 627 1000, eller på e-post til Maia.Koppel@mfa.no

FOR VOKSNE:

  • Ta med nåværende pass.
  • Passgebyr fra 19.10.2020: EUR 120.-/ Barn under 16 år EUR 70.-  Betalingsform: betalingskort
  • Eventuell navneendring skal også være registrert i norsk folkeregister. Meldingsskjema for navneendring.
  • Norsk fødselsnummer (ingen kan få pass uten norsk personnummer)

FOR BARN under 18 år i tillegg til ovennevnte:

  • Begge foresatte må møte opp personlig og ha med eget pass for å gi samtykke til søknad om pass til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme utenriksstasjon/ pass- og ID-kontor.
  • Du skal ikke lenger ha med skjema for samtykke. Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen. Du trenger ikke å bestille time og barnet trenger ikke være med når du kun skal gi samtykke.
  • Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år. Mer informasjon om samtykke finnes her: Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge – Politiet.no
  • Vi tar passbilde av barn på ambassaden når dere møter opp til timen. Det gjelder alle, også babyer og små barn. Hvis du synes det kan være svært vanskelig å ta et bilde av barnet på stedet, kan du ta med deg et digitalt dokumentbilde som fyller disse kravene: kvalitetskrav til fotografier i pass.
  • For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet.