Nye pass - Foto:Foto: Neue Design Studio
Nye pass Foto: Neue Design Studio

Pass

For å få pass må alle møte personlig på ambassaden for å ta bilde og avgi fingeravtrykk.

Alle som skal søke om nytt pass hos ambassaden i Tallinn må avtale tid på forhånd. Dette gjøres til Triinu Paist-Palm enten på telefon 627 1000, eller på e-post til Triinu.Paist-Palm@mfa.no 

FOR VOKSNE:

  • Nåværende pass. 
  • Passgebyr fra 19.10.2020: EUR 120/ Barn under 16 år EUR 70 Betalingsform: betalingskort
  • Evt. navneendring skal også være registrert i norsk folkeregister. Meldingsskjema for navneendring.
  • Norsk fødselsnummer (ingen kan få pass uten norsk personnummer)

FOR BARN under 18 år skal det - i tillegg til ovennevnte - også medbringes:

  • For søknad om pass til barn under 10 år, ta med eget bilde (det er vanskelig å få tatt bildet med opptaksutstyret på ambassaden). Husk at det er er særlige kvalitetskrav til fotografier i pass.
  • Fødsels-/dåps-/navneattest som viser begge foreldres navn. Attesten må være på engelsk.
  • Begge foreldres pass.
  • Minst én av foreldrene med foreldreansvar skal møte sammen med barn under 18 år. Den som møter, skal legitimere seg. Dersom foreldreansvaret er felles, må skriftlig samtykke samt legitimasjon (fortrinnsvis pass) fra den som ikke møter, medbringes. Fullmaktsskjema. Frå og med 1. november 2022 kan føresette gi eit varig samtykke til at born skal få pass eller nasjonalt ID-kort. Begge føresette må møte opp på pass- og ID-kontoret for å gi samtykke, men treng ikkje gjere det samtidig. Samtykke for born – Politiet.no
  • Eneansvar (tildelt ved dom, kjennelse, eller avtale) for barn skal dokumenteres (f.eks. separasjonsbevilling).
  • For personer som er umyndiggjort, skal den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke ved oppmøtet.