Nye pass - Foto:Foto: Neue Design Studio
Nye pass Foto: Neue Design Studio

Nødpass

Nødpass utstedes hvis du har et absolutt behov for pass og det ikke er mulig å vente på ordinært pass før planlagt reise, for eksempel dersom ditt ordinære pass er tapt/stjålet mens du er på reise.

En norsk statsborger som skal reise til ett eller flere av de ikke-nordiske Schengen-landene, SKAL FORTSATT MEDBRINGE PASS.

Selv om det ikke er passkontroll ved grensepasseringer innenfor Schengen-området, gjøres oppmerksom på at det i flere Schengen-land er legitimasjonsplikt med angivelse av nasjonalitet. Av norske identifikasjonspapirer er det kun PASS som tilfredsstiller dette kravet.

Nødpass er vanligvis kun gyldig for en reise og må leveres til politiet eller grensekontrollen når man ankommer Norge. Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass. Du blir altså nødt til å søke nytt ordinært pass når du kommer hjem.

Håndskrevet nødpass er ikke gyldig i alle land. Den reisende er selv ansvarlig for å undersøke om nødpass er gyldig ved innreise til ønsket destinasjon (noe informasjon finnes på Utenriksdepartementets landsider). Ellers kontakter man det aktuelle landets ambassade eller representasjon for oppdaterte innreisebestemmelser. Du kan for eksempel ikke benytte håndskrevet nødpass ved innreise til USA og Dubai. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til, godtar nødpass Du kan for eksempel ikke benytte håndskrevet nødpass ved innreise til USA og Dubai. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til, godtar nødpass.

Ambassaden i Tallinn utsteder nødpass til norske statsborgere. Hvis du søker om nødpass rett før du skal reise, kan det være at ambassaden ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen.

Søker bes medbringe følgende:

  • Gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort etc.)
  • 2 passbilder (for kvalitetskrav – se her). NB: Det er ikke mulighet til å ta bilde til nødpass på ambassaden.
  • Gebyr for utstedelse om nødpass er EUR 160.- (fra 19.10.2020, betalingsform: bankkort)
  • Du må kunne legge fram dokumentasjon for reisen, f.eks. flybillett eller bookingbekreftelse
  • Politianmeldelse dersom passet er stjålet.
  • Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass, se også pass til barn og ungdom under 18 år.

Har du fått nødpass tidligere?

Vanligvis får du ikke nødpass hvis du allerede har fått utstedt nødpass to ganger i løpet av de siste fem årene. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet nødpass eller latt være å levere det til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen etter avsluttet reise.