Statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap. Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde.  

I mellomtiden gjelde de gamle reglene om dobbelt statsborgerskap.

For øvrig er det  Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her. UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak (her).

Estland har ennå ikke åpnet for dobbelt statsborgerskap.

In English

On 6 December 2018, the Storting (Norwegian parliament) adopted a resolution that entitles anyone who is, or wishes to become, a Norwegian citizen to dual citizenship. This means that Norwegians will be able to retain their Norwegian citizenship if they become citizens of another country. The same principle will apply to citizens of other countries if they satisfy the conditions for Norwegian citizenship. Those who have lost their Norwegian citizenship under the existing rules will be able to reclaim it. The new rules will not enter into force for at least a year. Until then, the existing rules regarding dual citizenship still apply.  

The Directorate of Immigration (UDI) is the central agency in the Norwegian immigration administration, and can answer questions about the citizenship rules. Here is the contact info for the UDI. The Directorate also published a news article on dual citizenship after the resolution was adopted by the Storting.

Estonian Citizenship Act article 1 (2) stipulates that Estonian citizen shall not simultaneously hold the citizenship of another state. At the same time the article 5 (3) of the Act foresees that no person may be deprived of Estonian citizenship acquired by birth.