researcher in a lab - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Teadustöö Norras

Kõrgharidus ja teadus on üks peamisi prioriteete Norra poliitikas. Me tervitame innovatsiooni ning teeme tihedat koostööd ärisektoriga paljudes valdkondades.

Püüame meelitada väljapaistvaid rahvusvahelisi üliõpilasi ja teadlasi Norrasse ning pakkuda neile võimalust osaleda tipptasemel teadustegevuses Norras. Juba hetkel on erinevad rahvused väga laialt esindatud Norra teaduskeskustes ja 2015. aasta numbritele tuginedes olid Norras doktorikraadi saajatest veidi alla 40 % just välismaalased. 

Norra kulutab umbes 1,7% SKPst teadus- ja arendustegevusele. Arktika teadusuuringud, kliimamuutused ja taastuvenergia on need valdkonnad, kus Norra teadus naudib rahvusvahelist tunnustust. Norra osaleb programmis Horizon 2020- mis on maailma suurim teadusuuringute ja innovatsiooni programm- võrdsetel alustel Euroopa Liidu liikmesriikidega. Norras on olemas head toetusvõimalused teadlastele, mis võivad osutuda aktuaalseks ka Teie puhul, kui saate teadurikoha Norrasse.

Norra, kui riik, on tuntud oma kõrge haridustaseme, sotsiaalse usalduse ja soolise võrdõiguslikkuse poolest. Tehnoloogia kasutamine on laialt levinud- selles sektoris on eriti  levinud tihe koostöö ärisektori, erinevate riigiasutuste ja teadusasutuste vahel.

Kui soovite lisateavet teadustöö võimaluste kohta Norras, pöörduge Research Council of Norway poole.