Norska næringsliv i Estland

Norsk næringsliv i Estland

Det er omkring 200 aktive selskaper med norsk eierskap i Estland. Disse er virksomme innen industri (næringsmidler, husholdningsartikler, belysning, mekanisk industri, møbler, tekstil/klær) og  tjenesteytende virksomhet (bank, skipsfart, eiendom, transport, energi, varehandel, regnskap, kundeservice).


Ambassaden i Tallinn støtter norsk næringsliv gjennom aktiviteter som skaper positiv oppmerksomhet om Norge og norske næringslivsinteresser. Ambassaden kan gi informasjon og råd om estiske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk.


Ambassaden samarbeider nært med Det Norsk-Estiske Handelskammer