Om ambassaden i Tallinn

Norge åpnet ambassade i Tallinn høsten 1991, samme året som Estland gjenvant sin uavhengighet. Nåværende ambassadør Dagfinn Sørli tiltrådte i september 2014.

Kuninglik Norra Saatkond
Harju 6
15054 Tallinn
EESTI

Harju 6
Tallinn 15054
Estonia

Ambassadens hovedoppgave er å ivareta og fremme Norges interesser i Estland, og legge til rette for et best mulig forhold mellom Norge og Estland.

Ambassadens arbeid inkluderer utenrikspolitiske, samfunnsmessige og økonomiske spørsmål, kultursamarbeid, næringsfremme, presse- og informasjonsvirksomhet, samt bistand til norske borgere.

Ambassaden har åtte fast ansatte, hvorav to er utsendt fra Norge og seks er lokalt ansatte. I tillegg er forsvarsattachéen som er stasjonert i Riga, også akkreditert til Estland.

Ambassaden samarbeider i næringslivssaker med Innovasjon Norge og Det Norsk-Estiske Handelskammer.