Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass og andre konsulære tjenester

Informasjon om pass, nødpass, statsborgerskap, vigsel og hva utenriksstasjonene kan gjøre for deg under opphold i Spania.