Vigsel på ambassaden i Madrid

Vigsel

Fra september i år vil det igjen være mulig å inngå ekteskap ved ambassaden. Her finner du informasjon om å inngå ekteskap ved ambassaden i Madrid som gjelder fra mai 2022. Vigsel kan foretas når brudefolkene er av ulike kjønn eller når brudefolkene er av samme kjønn, begge må være norske statsborgere.

Avtale om vigsel inngås ved å kontakte ambassaden per e-post til emb.madrid@mfa.no. Oversikt over ledige tidspunkt fremgår av ambassadens vigselskalender som finnes nederst på siden.

Prøving av ekteskapsvilkår «prøvingsattest»

Ekteskap inngått ved norsk utenriksstasjon foregår etter norsk rett. Etter at tidspunkt for vigsel ved ambassaden er bekreftet skriftlig, må paret selv ta kontakt med Folkeregisteret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre-fire uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til ambassaden eller skrive ut og sende pr. e-post til emb.madrid@mfa.no

Praktisk informasjon

Brudeparet med følge må ha med gyldig pass for legitimering ved ankomst ambassaden på bryllupsdagen. Vielser foretas i ambassadens kontorlokaler. Vi vier fire par én fredag i måneden, med unntak av juli og august der det på grunn av ferieavvikling ikke foretas vigsler.

Selve seremonien varer i cirka 15 minutter.

Maksimum antall deltakere under seremonien er 15 personer (inkludert brudeparet).

Vielsen må bevitnes av to myndige personer. Ambassaden kan stille med vitner dersom man velger å ikke ta med sine egne.

Vielsen holdes på norsk og vitnene må forstå språket og være fylt 18 år.

Ambassadens vigselskalender 2022 og første halvdel av 2023: 

  • 11. november 2022 - fullbooket 
  • 2. desember 2022 - ledig 
  • 20. januar 2023 - ledig 
  • 17. februar 2023 - ledig 
  • 17. mars 2023 - ledig 
  • 21. april 2023 - ledig 
  • 12. mai 2023 - fullbooket
  • 16. juni 2023 - ledig 

Ambassaden gjør oppmerksom på at enkelte datoer kan være reservert, selv om oversikten indikerer noe annet. Oversikten er kun til informasjon.

Ambassaden må kontaktes for å reservere (emb.madrid@mfa.no) vigselstid. Reservasjonen bør vanligvis skje tre–seks måneder i forveien.

Registrering av ekteskap i utlandet

Alle som gifter seg får tilsendt vigselsattest fra skattekontoret etter at giftemålet er registrert hos Skatteetaten. Vær oppmerksom på at enkelte land krever at ekteskap som er inngått etter norsk rett i etterkant registreres i utlandet. Ekteparet må selv ta seg av dette. 

For informasjon vedrørende statsautoriserte oversettere, ta kontakt med ambassaden i Madrid på e-post.

 

Vigsel ved Sjømannskirken

Kontakt Sjømannskirken for nærmere informasjon.