Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norsk næringsliv i Spania

Ambassaden i Madrid jobber aktivt for å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania. Gjennom Team Norway-satsingen samarbeider ambassaden med Innovasjon Norge, Sjømatsrådet og Spansk-norsk handelskammer for å bistå norske bedrifter.

Business