Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk næringsliv i Spania

Ambassaden i Madrid jobber aktivt for å fremme og støtte norsk næringsliv i Spania. Gjennom Team Norway-satsingen samarbeider ambassaden med Innovasjon Norge, Sjømatsrådet og Spansk-norsk handelskammer for å bistå norske bedrifter.

Business