Bor i eller ønsker å flytte til Spania

Informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt

Her kan du finne informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt.

Norske tidsskrifter, klubber og behandlings- og rehabiliteringssteder

Her kan du finne informasjon (ikke fullstendig liste) om norsk presse, klubber og behandlings- og rehabiliteringssteder i Spania.

Bo og arbeide i Spania

Statsborgere fra EU og EØS-området og personer med sveitsisk nasjonalitet som oppholder seg lenger enn tre måneder i Spania, må registrere seg hos spanske myndigheter. EU har bestemt at retten til fri ferdsel og opphold skal forenkles for EU-statsborgere i et annet EU-land. Det samme gjelder statsborgere fra EØS-land og Sveits. Ovennevnte personer trenger ikke lenger å ha et oppholdsdokument, men må registrere seg hos spanske myndigheter.

Skandinaviske skoler i Spania

Her finner du en (ikke fullstendig) oversikt over skandinaviske skoler i Spania samt nettskoler med sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge.

Advokater

Oversikten er utarbeidet for å gjøre det enklere å få en oversikt over enkelte advokater i Spania som behersker norsk og/eller engelsk. Ambassaden bærer intet ansvar for advokatenes kompetanse og redelighet, og heller ikke for eventuelle juridiske konsekvenser av at en av advokatene på listen kontaktes. Det er advokatene selv som har oppgitt kontaktinformasjonen og hva de har spesialisert seg på.

Generelt om statsborgerskap

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år. Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år.

Informasjonsmøter i Spania

Her finner du presentasjonene som ble holdt av Skatteetaten og advokat Sanz under ambassadens informasjonsmøter i Torrevieja og Benidorm i mars 2018.