Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ambassaden og konsulatene

Informasjon om ambassaden i Madrid og de 11 honorære konsulatene i Spania, i tillegg til en oversikt over de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Spania.