Ambassaden og konsulatene

Informasjon om ambassaden i Madrid og de 12 honorære konsulatene i Spania, i tillegg til en oversikt over de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Spania.