For nordmenn

Om ambassaden

Reiseinformasjon for Spain

Lenke til Regjeringen.no

Pass

Nyheter og arrangementer

Sikkerhetsinformasjon

De fleste reiser til Spania er problemfrie. Reisende bør likevel vise aktsomhet og oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera, mobiltelefon o.l. på forsvarlig vis. Norsk pass må medbringes som legitimasjon ved reiser til og i Spania

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Om Spania

Vigsel

Her finner du informasjon om å inngå ekteskap ved ambassaden i Madrid.

Gebyrer

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester.

Generelt om statsborgerskap

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år.

Advokater

Listen over advokater er utarbeidet for å gjøre det enklere å få en oversikt over enkelte advokater i Spania som behersker norsk og/eller engelsk og innebærer intet ansvar for deres kompetanse og redelighet, og heller ikke for eventuelle juridiske konsekvenser av at en av advokatene på listen kontaktes. Det er advokatene selv som har oppgitt kontaktinformasjon og hva de har spesialisert seg på.

Skandinaviske skoler i Spania

Her finner du en (ikke fullstendig) oversikt over skandinaviske skoler i Spania samt nettskoler med sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge.

Bo og arbeide i Spania

Her kan du finne praktisk informasjon om du ønsker å bo og arbeide i Spania.

Ofte stilte spørsmål

Informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt

Her kan du finne informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt.

Norsk presse, klubber og behandlings- og rehabiliteringssteder

Her kan du finne informasjon (ikke fullstendig liste) om norsk presse, klubber og behandlings- og rehabiliteringssteder i Spania.