Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reise- og sikkerhetsinformasjon

Utenriksdepartementet gjør unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden. Unntak gjelder for land i EØS/Schengen fra og med 15. juli.

Mer informasjon om hvilke land dette gjelder og hva kriteriene er finnes på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ 

Før innreise til Spania er det obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema 48 timer før avreise. Skjema og informasjon finner du her:https://www.spth.gob.es/

Se også den spanske ambassadens informasjon om innreise til Spania samt anbefalinger fra spanske myndigheter her: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografia_viaje_eng.pdf