Søknad om pass

Har du behov for å fornye ditt ordinære pass er hovedregelen at du må fremme en søknad ved ambassaden i Madrid.

Du må bestille time i forkant via ambassadens timebestillingsystem. Alternativt kan du fornye passet i forbindelse med besøk til Norge.

Den norske ambassaden i Madrid besøker med visse mellomrom områder i Spania hvor det er mange fastboende nordmenn. Et av formålene med disse besøkene er at det skal være mulig, i første rekke for fastboende norske borgere som av ulike årsaker ikke kan komme til Madrid, å søke om fornyelse av pass på nærmeste honorære konsulat.

Nedenfor finnes informasjon om kommende reiser i 2023. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambassaden har besluttet å gjennomføre passreiser til noen konsulater blant annet basert på antall nordmenn i området og geografisk beliggenhet.

Utstedelse og fornyelse av pass skal som nevnt normalt skje ved fremmøte på ambassaden i Madrid eller hos passutstedende myndighet i Norge. Tilbudet om passutstedelse/-fornyelse ved konsulatene er primært ment som et tilbud til personer som har vanskelig for å ordne dette på annen måte.  

Ambassaden ber om at de som ønsker å søke om pass kontakter sitt respektive konsulat for å bestille tidspunkt for oppmøte. Det gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme.

 

Passgebyret betales med bankkort.

Nedenfor følger reisekalenderen for våren 2023:

Se kontaktinformasjon og åpningstider for konsulatene her.

Konsulat

Dato

 

Alicante

15. og 16. februar 2023

 

Palma

23. og 24. mars 2023

 

Las Palmas 

19. og 20. april 2023  

Malaga

31. mai og 1. juni 2023