Søknad om pass

Har du behov for å fornye ditt ordinære pass er hovedregelen at du må fremme en søknad ved ambassaden i Madrid.

Du må bestille time i forkant via ambassadens timebestillingsystem . Alternativt kan du fornye passet i forbindelse med besøk til Norge.

Den norske ambassaden i Madrid besøker med visse mellomrom områder i Spania hvor det er mange fastboende nordmenn. Et av formålene med disse besøkene er at det skal være mulig, i første rekke for fastboende norske borgere som av ulike årsaker ikke kan komme til Madrid, å søke om fornyelse av pass på nærmeste honorære konsulat. I lys av den pågående pandemien, har de fleste passreisene vært avlyst, men det gjøres fortløpende vurderinger basert på smittesituasjonen og geografisk beliggenhet.  

Nedenfor finnes informasjon om kommende reiser i 2022. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambassaden har besluttet å gjennomføre passreiser til noen konsulater blant annet basert på vurdering av lokal smittesituasjon, antall nordmenn i området og geografisk beliggenhet. Ettersom situasjonen er uforutsigbar og kan endre seg raskt, må det likevel tas forbehold om at planlagte reiser kan bli avlyst på kort varsel.

Utstedelse og fornyelse av pass skal som nevnt normalt skje ved fremmøte på ambassaden i Madrid eller hos passutstedende myndighet i Norge. Tilbudet om passutstedelse/-fornyelse ved konsulatene er primært ment som et tilbud til personer som har vanskelig for å ordne dette på annen måte.  

Ambassaden ber om at de som ønsker å søke om pass kontakter sitt respektive konsulat så snart besøk annonseres for å bestille tidspunkt for oppmøte.

Passgebyret betales med bankkort.

Nedenfor følger reisekalenderen for andre halvår 2022:

Se kontaktinformasjon og åpningstider for konsulatene her.

Konsulat

Dato

Tidspunkt

Alicante

20. og 21. oktober 2022

Kl. 10.00 – 13.00

Palma

26. og 27 oktober 2022

Kl. 10.00 – 13.00

Malaga

3. og 4. november 2022

Kl. 10.00 – 13.00

Barcelona

09. og 10. november 2022

Kl. 10.00 – 13.00

Tenerife

21. og 22. november  2022

Kl. 10.00 – 13.00

Gran Canaria

23. og 24. november 2022

Kl. 10.00 – 13.00