Golden Gate Bridge - Photo:UD
UD

Praktikantplass ved generalkonsulatet i San Francisco høst/vinter 2024

Er du student og har du lyst til å få erfaring fra og jobbe i verdens episenter for forskning og utvikling, innovasjon og entreprenørskap? Det norske generalkonsulatet i San Francisco søker studentpraktikant for høst/vinter 2024. Praktikantoppholdet har en varighet på omtrent fem måneder, fra 19. august til 13. desember 2024.

Søknadsfrist: 18. mars 2024 

Generalkonsulatet i San Francisco representerer Norge i California og 12 andre delstater på vestkysten av USA. Det er tung internasjonal tilstedeværelse her for å følge utviklingen i en region som har stor innvirkning på samfunnsutviklingen globalt.  

Det norske generalkonsulatet har tech-diplomati, fornybar energi, næringsfremme og innovasjon som fokusområder. Vi samarbeider tett med andre norske og nordiske aktører i området, blant annet Innovasjon Norge i Silicon Valley.  

Praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i generalkonsulatets daglige virke innen tech-diplomati, klima/energi, næringsfremme, forskning, utdanning, kultur og konsulære saker. Arbeidet omfatter tilrettelegging av besøk og arrangementer, stasjonens kommunikasjonsarbeid, fremme av norske interesser i embetsdistriktet og rapportskriving.  

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikanten vil under oppholdet få innblikk i arbeidet på en utenriksstasjon.  

I vurderingen av søkere legges det vekt på relevant faglig bakgrunn og erfaring, motivasjon og samarbeidsevner. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Kandidaten bør ha internasjonal erfaring og interesse for innovasjon og teknologiutvikling. Erfaring med sosiale medier forutsettes. 

 

Praktikantoppholdet 

  • Søkere må være norske statsborgere og medlem av Folketrygden.  
  • Ordningen gjelder studenter som er tilknyttet et godkjent lærested i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis på masternivå. Studenter med fullført bachelorgrad som ikke er registrerte på et studieprogram kan vurderes hvis de planlegger å ta en mastergrad etter praktikantoppholdet.  
  • Praktikantordningen er ulønnet, men det tilstås et stipend på NOK 21.500, - pr. måned – til delvis dekning av bo- og levekostnader. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra San Francisco, og bolig i forbindelse med oppholdet. Stipendet kan kombineres med lån fra Lånekassen.  
  • Arbeidstillatelse/visum må være ordnet før tiltredelse. Generalkonsulatet kan veilede i denne prosessen. 

 

Slik søker du: Søknad sendes til cg.san.francisco@mfa.no med emne «Praktikant høst/vinter 2024 [ditt fulle navn]» og vedlagt CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Vi ber om at søknad og alle vedlegg sendes som en samlet PDF-fil. 

 

Spørsmål om praktikantoppholdet kan rettes til cg.san.francisco@mfa.no.