Consulate General in New York

The Norwegian Consulate General in New York works to promote Norwegian art, design, culture and business interests in the U.S. Our office is the hub for Schengen visa applications on the North and South American continents. We also provide consular services for 22 states on the east coast of the U.S. Established in 1906, our office is the largest and oldest Norwegian Consulate General in the US.

PLEASE NOTE COVID-19 RESTRICTIONS BELOW

Visiting and mailing address: 
 
Royal Norwegian Consulate General
1 Dag Hammarskjöld Plaza, 35th Floor
885 Second Avenue
New York, NY 10017
 
Entrance from either 47th or 48th streets
 
Phone: +1 646 430 7500 
Fax: +1 646 430 7599
E-mail: cg.newyork@mfa.no

The Royal Norwegian Consulate General in New York is open to the public.

The phone hours are from 9am-12:30pm and 1:30pm-4 pm Monday through Friday.

Public who wish to visit the Consulate General in New York for consular matters (passport, notarial, citizenship or other matter) will need an appointment.

The Norwegian Consulate General will not accept visits without an appointment.

Please reach out to: New.York.Consular@mfa.no in order to get an appointment.

 

Praktikantutlysning, våren 2022


Har du lyst til å jobbe i New York og lære mer om hvordan det er å jobbe i utenrikstjenesten? Generalkonsulatet i New York leter etter en norsk studentpraktikant for vårsemesteret!
 
Som praktikant vil du bli en del av det daglige virket på generalkonsulatet. Dette innebærer varierte arbeidsoppgaver innenfor kultur- og næringsfremme, presse-, og informasjonsarbeid i tillegg til øvrige ansvarsområder.
 
Praktikanten vil være involvert i planlegging og gjennomføring av prosjekter for å fremme norske nærings- og kulturinteresser. Generalkonsulatet jobber for å øke bevisstheten om norske bedrifters kompetanse innen fornybar energi, grønn teknologi og finans, samt kreative næringer som arkitektur, design og mote. Vi arbeider også for å skape muligheter for norsk samtidskunst, scenekunst, litteratur, musikk, kunsthåndverk og film i USA. En viktig del av arbeidet vil være å hjelpe til med å drifte generalkonsulatets kontoer på sosiale medier.
  
Generalkonsulatet ønsker søkere med interesse for og kompetanse fra ulike typer kultur- og informasjonsarbeid, eller arbeid med å støtte norsk næringsliv i en etableringsfase. Vi er interessert i personer som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan arbeide selvstendig. Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning.
 
Praktikantoppholdet varer i inntil seks måneder fra midten av januar 2022. Under oppholdet vil praktikanten motta et stipend på ca. 14.500 kroner pr. måned. Boligutgifter og kostnader forbundet med reise til og fra New York dekkes ikke.
 
Søknaden bør ikke overskride én side. Søkere bes om å samle søknad og alle vedlegg til én fil som sendes via søknadsportalen.
 
Søknadsfrist: 17.10.2021
 
En studentpraktikant må:
•    Være norsk statsborger
•    Være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/)
•    Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
•    Være medlem av folketrygden og ha gyldig syke- og ulykkesforsikring under oppholdet
•    Ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til konsul Ginni Wiik eller nestleder/konsul Marit Bækkelund Randsborg.

Har du mer lyst til å jobbe med FN-politikk, kan du søke praktikantplass hos den norske FN-delegasjonen i New York. 

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at generalkonsulatet blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i siste instans, avlyse oppholdet. Generalkonsulatet kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.