Norsk

Om ambassaden

Norge etablerte den første ambassaden i Washington D.C. 31. oktober 1905 og historiske bånd binder Norge og USA sammen. Mellom 1825 og 1940 emigrerte mer enn 1/3 av Norges befolkning til USA. Alliansen har vært sterk siden, nasjonene kjempet sammen i andre verdenskrig og var medgrunnleggere av både FN og NATO. Idag er ambassaden i Washington D.C. Norges største, med  rundt 50 ansatte, der en rekke departement er representert.

Reiseinformasjon for USA

Lenke til Regjeringen.no

«Reiseklar» – UDs reiseapp

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app

USA og Norge

Norges forhold til USA har sterke historiske røtter og står i dag på mange ben. Da Norge ble selvstendig i 1905 var USA blant de første land som anerkjente Norges selvstendighet.

Pass og konsulære tjenester

Hva kan ambassaden hjelpe med?

Vigsel ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av brudefolkene kan være amerikansk borger.

Studere i USA

USA er et vidstrakt land med mye variasjon, også når det gjelder utdanning. Her finnes det et stort utvalg universiteter, både private og offentlige, dyre og billigere, de med brede fagtilbud, og de mer spesialiserte. Med andre ord er det noe for alle og enhver, men man må bruke litt tid på å finne det rette universitetet for en selv.

For norsk næringsliv

Ambassaden i Washington D.C. og generalkonsulatene i New York og San Francisco støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv samtalepartner. Utenriksstasjonene kan bistå med rådgivning om amerikanske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk.