Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere.

Reiseinformasjon for USA

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Norge etablerte ambassade i Washington, D.C. i 1906 — et år etter at Norge fikk sin uavhengighet. I dag er ambassaden Norges største med rundt 50 ansatte.

Pass, nødpass og personnummer

Informasjon om pass, nødpass, personnummer og bibehold av statsborgerskap.

For norsk næringsliv

Ambassaden i Washington DC og generalkonsulatene i USA støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv dialogpartner. Utenriksstasjonene kan bistå med rådgivning om amerikanske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Innovasjon Norge og det norske handelskammeret i USA (NACC).

Studere i USA

USA er et vidstrakt land med mye variasjon, også når det gjelder utdanning. Her finnes det et stort utvalg universiteter, både private og offentlige, dyre og billigere, de med brede fagtilbud, og de mer spesialiserte. Med andre ord er det noe for alle og enhver, men man må bruke litt tid på å finne det rette universitetet for en selv.

Studentpraktikant i USA

Få et innblikk i hverdagen ved ambassaden i Washington D.C., eller ved en av konsulatene i New York, Houston eller San Francisco.

USA og Norge

Norges forhold til USA har sterke historiske røtter og står i dag på mange ben. Da Norge ble selvstendig i 1905 var USA blant de første land som anerkjente Norges selvstendighet.