For nordmenn

Reiseinformasjon for USA

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Norge etablerte ambassade i Washington, D.C. i 1906 — et år etter at Norge fikk sin uavhengighet. I dag er ambassaden Norges største med rundt 50 ansatte.

Pass, nødpass og personnummer

Informasjon om pass, nødpass, personnummer og bibehold av statsborgerskap.

For norsk næringsliv

Ambassaden i Washington DC og generalkonsulatene i USA støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv dialogpartner. Utenriksstasjonene kan bistå med rådgivning om amerikanske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Innovasjon Norge og det norske handelskammeret i USA (NACC).

Studere i USA

USA er et vidstrakt land med mye variasjon, også når det gjelder utdanning. Her finnes det et stort utvalg universiteter, både private og offentlige, dyre og billigere, de med brede fagtilbud, og de mer spesialiserte. Med andre ord er det noe for alle og enhver, men man må bruke litt tid på å finne det rette universitetet for en selv.

USA og Norge

Norges forhold til USA har sterke historiske røtter og står i dag på mange ben. Da Norge ble selvstendig i 1905 var USA blant de første land som anerkjente Norges selvstendighet.

Stortings – og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings– og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Vigsel ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av brudefolkene kan være amerikansk borger.

UD lanserer app for deg som skal ut og reise

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app

UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.