For norsk næringsliv

Ambassaden i Washington DC og generalkonsulatene i USA støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv dialogpartner. Utenriksstasjonene kan bistå med rådgivning om amerikanske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Innovasjon Norge og det norske handelskammeret i USA (NACC).

Ambassaden og generalkonsulatene kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den amerikanske forvaltningen. Bedrifter kan ved enkelte tilfeller få assistanse under møter med amerikanske myndigheter.

Ambassaden eller andre utenriksstasjoner i USA kan støtte med næringsfremmende tiltak, og stille med assistanse knyttet til kommunikasjon/introduksjon til amerikanske myndigheter.

For mer detaljert markedsinformasjon og undersøkelser henvises det til hjemmesidene til Innovasjon Norge.

For informasjon om samarbeid mellom norske og amerikanske bedrifter henvises det til det norske handelskammeret i USA sine hjemmesider.

Norway California Business Association har et særlig fokus på muligheter knyttet til forskning og utdanning, og kan også være en nyttig kontakt.