Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Embassy

Om ambassaden

Norge etablerte ambassade i Washington, D.C. i 1906 — et år etter at Norge fikk sin uavhengighet. I dag er ambassaden Norges største med rundt 50 ansatte.

Adresse: Royal Norwegian Embassy
2900 K St NW
Suite 500
Washington DC 20007

Telefon: +1 (202) 333-6000
Email: emb.washington@mfa.no
Fax: (202) 469-3990

Konsulater

Norge har i tillegg til ambassaden i Washington, D.C. tre generalkonsulater og en rekke honorære konsulater. Se deres egne sider for nyttig informasjon om arrangementer og hva de jobber med.