Norwegian Directorate for Higher Education and Skills - Photo:Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Norwegian Directorate for Higher Education and Skills

Webinar om UTFORSK-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse holder to webinar for å lære mer om den kommende utlysningen i UTFORSK-programmet, som finansierer utdanningssamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnere i ulike land. De to webinarene har fokus på land i Amerika og Asia, men de er åpne for andre deltakere og kan derfor være av interesse for sørafrikanske partnere.

 

Gjennom UTFORSK programmet kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke midler til utdanningssamarbeid med sørafrikanske utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Ordningen er åpen for alle fagfelt, og alle høyere utdanningsnivåer fra Bachelor til PhD. I år er en del av støtten (15 av 90 millioner kroner) øremerket for samarbeid om utdanningsprogram innen hav, kyst, klima, miljø og fornybar energi. Frist for å søke om støtte er 15. april 2024 kl. 12.00 norsk tid.

 

Det første webinaret er tilpasset tidssonen for Amerika, og har særskilt fokus på Brasil, Canada og USA.

Tidspunkt : 30. januar 2024 kl. 16.00 - 17.15 norsk tid

https://hkdir.no/en/events/utforsk-2024-webinar-for-applicants-and-partners-in-the-americas

 

Det andre webinaret er tilpasset tidssonen for Asia og har fokus på Kina, Japan og Sør-Korea.

Tidspunkt: 1. februar 2024 kl. 10.00 - 11.15 norsk tid

https://hkdir.no/en/events/utforsk-2024-webinar-for-norwegian-institutions-and-their-partners-in-china-japan-and-south-korea

 

** 

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills are hosting two webinars to learn more about the upcoming call for applications in the UTFORSK-programme, which funds educational collaboration between higher educational institutions in Norway and partners in different countries. While the information in the webinar is catered to Norwegian institutions and their partners in America and Asia, the webinar is open to all who are interested in applying to UTFORSK.

 

Through the program, Norwegian higher education institutions can apply for funds to support educational collaborations with South African educational institutions and businesses. The UTFORSK programme is generally open to all academic fields and all higher educational levels, from Bachelor to PhD. In this particular call, the UTFORSK 2024 Call for applications, parts of the funds (15 out of 90 MNOK) have been earmarked for projects that clearly fall within the thematic fields of “oceans and coastal areas” or “climate, enviroment and energy.” Application deadline: 15 April 2024 12:00h

The first webinar is tailored to the Americas time zone, with a specific focus on Brazil, Canada, and the USA.

Date and time: 30 January 2024, 16:00h - 17:15h Norwegian time.

https://hkdir.no/en/events/utforsk-2024-webinar-for-applicants-and-partners-in-the-americas

The second webinar is tailored to the Asia time zone and focuses on China, Japan, and South Korea.

Date and time: 1 February 2024, 10:00h - 11:15h Norwegian time.

https://hkdir.no/en/events/utforsk-2024-webinar-for-norwegian-institutions-and-their-partners-in-china-japan-and-south-korea