Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn/For Norwegian citizens

Passports

All passport applicants need to schedule an appointment in order to apply for a new passport. Below you will find more information about how to do this, as well as the application procedures.

Personal ID Number

Norwegian citizens who wish to apply for a passport must first obtain a Norwegian personal number.

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august.

Reiseinformasjon for South Africa

Lenke til Regjeringen.no

Når man reiser med barn til og fra Sør-Afrika

I november 2019 har innreisekravene endret seg for mindreårige som ikke har krav til visum og som reiser i følge med foresatte.

Consular fees

The Embassy charges fees for some of its consular services.

Machine Readable Passports

As of 2015 only machine readable travel documents are accepted for travel to South Africa.

Norway allows dual citizenship from 1 January 2020

From 1 January 2020, it will be allowed to have one or more citizenships in addition to a Norwegian citizenship.

Endringer i Barnelova

Den 1. april ikraftsettes endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Pretoria representerer Norge i Sør-Afrika, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Madagaskar og Lesotho. Ambassaden fremmer norske interesser, politiske og økonomiske målsettinger, og tilbyr konsulære tjenester til norske borgere. Det norske samarbeidet med Sør-Afrika er et partnerskap som er basert på felles politiske prioriteringer.

Koronavirus/Covid-19

Information from Norwegian authorities relating to the Corona virus and travel

NAV vil ikke gjennomføre årets leveattestkontroll