For nordmenn/For Norwegian citizens

Passports

All passport applicants need to schedule an appointment in order to apply for a new passport. Below you will find more information about how to do this, as well as the application procedures.

Personal ID Number

Norwegian citizens who wish to apply for a passport must first obtain a Norwegian personal number.

Reiseinformasjon for South Africa

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Pretoria representerer Norge i Sør-Afrika, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Madagaskar og Lesotho. Ambassaden fremmer norske interesser, politiske og økonomiske målsettinger, og tilbyr konsulære tjenester til norske borgere. Det norske samarbeidet med Sør-Afrika er et partnerskap som er basert på felles politiske prioriteringer.

Travelling with children to or from South Africa

From 1 June 2015 the Immigration department in South Africa changed the requirements for all children under 18 years of age who are travelling to or from South Africa.

Consular fees

The Embassy charges fees for some of its consular services.

Machine Readable Passports

As of 2015 only machine readable travel documents are accepted for travel to South Africa.

Stortings- og sametingsvalg 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.