Om ambassaden

Den norske ambassaden i Pretoria representerer Norge i Sør-Afrika, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Madagaskar og Lesotho. Ambassaden fremmer norske interesser, politiske og økonomiske målsettinger, og tilbyr konsulære tjenester til norske borgere. Det norske samarbeidet med Sør-Afrika er et partnerskap som er basert på felles politiske prioriteringer.

Royal Norwegian Embassy

Ozmik House
165 Lynnwood Road
Brooklyn 0181
Pretoria

Tel: +27 12 364 3700

E-post: emb.pretoria@mfa.no