Globalskolen

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole. Søknadsfristen for vårsemesteret 2024 er 31. januar.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning.

Norsk som andrespråk
Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolen sin hjemmeside: https://globalskolen.no/

Utvidet søknadsfrist
Søknadsfristen vårsemesteret 2024 er 31. januar.  

Du kan søke om opptak her: https://globalskolen.no/soknad/