Når man reiser med barn til og fra Sør-Afrika

Fra 1. juni 2015 endret det Sør Afrikanske immigrasjonsmyndigheter regelverket for barn under 18 år som reiser til og fra Sør-Afrika.

Når begge foreldrene reiser med et barn som er under 18 år:

 • Alle foreldre som reiser med barn under 18 år til eller fra Sør-Afrika må kunne fremvise fødselsattest for hvert av barna som viser navnet på foreldrene.
 • Fødselsattesten må ha apostille. Apostille kan fåes hos Fylkesmannen

Når en foreldre reiser med et barn under 18 år, må de fremvise:

 • Fødselsattest med apostille som viser navnet på foreldrene
 • En samtykkeerklæring fra den andre foreldrene som gir samtykke til reisen til og fra Sør-Afrika (ParentalConsentAffidavit.pdf). Samtykkeerklæringen må være stemplet av Den Sør Afrikanske Ambassaden i Oslo.

ELLER

 • En rettslig kjennelse som gir dem fullt forsørgeransvar eller vergemål, eller dødsattesten til den andre forelderen.

Når en voksen reiser med barn som ikke er deres biologiske barn, må de fremvise:

 • Fødselsattest med apostille som viser navnet på foreldrene.
 • Samtykkeerklæring fra foreldrene, som må være stemplet av Den Sør Afrikanske Ambassaden i Oslo.
 • Kopier av foreldrenes identitetsdokumenter eller pass.

Barn som reiser alene må fremvise:

 • Samtykkeerklæring fra foreldrene som må være stemplet av Den Sør Afrikanske Ambassaden i Oslo. Om bare en av foreldrene fyller ut samtykkeerklæring, må det legges ved en rettslig kjennelse som gir denne forelderen fullt forsørgeransvar.
 • Kopi av foreldrenes identitetsdokumenter eller pass og kontaktinformasjon til foreldrene.
 • Et brev fra den som skal møte barnet i Sør-Afrika, med hjemmeadresse og kontaktinformasjon for oppholdet til barnet.
 • Kopi av identitetsdokumentet eller passet til den som skal ta møte barnet i Sør-Afrika med visum eller permanent oppholdstillatelse.

Personer som ikke oppfyller dokumentkravene kan risikere å bli avvist ved grensen eller av flyselskapet ved avreise.

For mer informasjon se informasjon fra Department of Home Affairs, Sør Afrika