Praktikantopphold ved ambassaden i Pretoria høsten 2024

Den norske ambassaden i Pretoria tilbyr to praktikantplasser for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for høsten 2024. Ambassaden har, i tillegg til Sør-Afrika, ansvaret for Botswana, Lesotho, Madagaskar, Namibia og Zimbabwe.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir lagt vekt på at praktikantene integreres i det daglige arbeidet ved ambassaden i Pretoria, noe som vil gi en unik innsikt i utenrikstjenestens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på varierte arbeidsoppgaver. Ambassadens innsatsområder er å styrke det politiske og økonomiske samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika, samt de sideakkrediterte landene,  næringsfremme, norgesprofilering og bistandsforvaltning. Sentrale oppgaver for den ene praktikanten vil være informasjonsinnhenting og rapportering på økonomi og næringsfremme. Den andre praktikanten vil arbeide med informasjonsinnhenting og rapportering på politikk. Begge vil også jobbe med kommunikasjon, herunder sosiale media. Praktikantene kan også bli engasjert i planlegging av arrangement og tilrettelegging ved bilaterale besøk til landet. Stasjonssjefen kan endre arbeidsoppgavene ved behov.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkeren må være interessert i samfunnsspørsmål og næringsliv, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.

Kandidaten må ha god formuleringsevne på norsk og engelsk. I vurderingen vil det bli lagt vekt på søkerens faglige bakgrunn.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være under utdanning og inneha medlemskap i folketrygden. Søkere som har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, vil likevel bli vurdert hvis søkeren har til hensikt å videreføre studier etter praktikantoppholdet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

Betingelser

Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder med estimert oppstart i starten av september 2024. Endelig dato for tiltredelse og fratredelse fastsettes etter avtale.

Det tilstås et stipend på NOK 15 000 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Pretoria, vaksiner, reiseforsikring og bolig. 

Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes samlet i en PDF fil til emb.pretoria@mfa.no  med emne "Praktikant høst 2024 (ditt navn)”. 

Spørsmål om praktikantordningen kan sendes til ambassaderåd Ronny Valstad (ronny.valstad@mfa.no) 

Søknadsfrist er 17. mars 2024

Royal Norwegian Embassy
165 Lynnwood Rd
Brooklyn 0181, Pretoria