Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bistand til nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi norske borgere råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet.

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi norske borgere råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Les mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.