Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Passport image

Pass

Søknad om nytt pass skjer ved personlig oppmøte på ambassaden. På grunn av COVID-19 reguleringer må alle avtaler med ambassaden avtales på forhånd ved å kontakte ambassaden på consular.singapore@mfa.no Passøknader behandles tirsdag - torsdag kl. 10:00 - 14:00.

Når du søker om pass må du ta med gyldig legitimasjon, helst norsk pass. Det tas bilde av passøker på ambassaden. Dersom ditt gamle pass er tapt eller stjålet, må dette meldes fra til politiet før du kan søke om nytt pass, og original politirapport må medbringes.

Betaling for pass foretas kun med VIPPS, norsk bankkort med bankAxept eller bankoverførsel (kontoinformasjon fås på forespørsel). Vi godtar ikke kontant betaling for pass.

Betaling må skje samtidig som du søker pass og prisene er som følger:

 • 185 SGD/1290 NOK for søkere over 16 år
 • 110 SGD/770 NOK for søkere under 16 år
 • 245 SGD/1690 NOK for Midlertidig pass (nødpass)

Pass har følgende gyldighetstid:

 • To år for søkere under fem år
 • Tre år for søkere mellom fem og ti år
 • Fem år for søkere mellom ti og seksten år
 • Ti år for søkere som har fylt seksten år

Søkere under 18 år trenger foreldrenes/foresattes samtykke for å søke pass, og begge foreldres/foresattes pass må medbringes uavhengig av deres nasjonalitet. For søkere under 16 år kreves at begge foreldre/foresatte er med når det søkes. Dersom bare én forelder/foresatt kan komme, må det tas med en fullmakt fra den andre forelderen/foresatte. Denne må være signert og datert og ikke eldre enn fire uker. Passet vil ikke kunne produseres før slik fullmakt er mottatt. Dette gjelder også dersom en av foreldrene/foresatte ikke er norsk statsborger. Fullmaktsskjema finnes her. Der én av foreldrene/foresatte oppholder seg i utlandet og dennes pass dermed ikke kan medbringes, kan vedkommende legitimere seg hos en norsk utenriksstasjon eller norsk politimyndighet. 

Nyfødte/søkere under 18 år som søker om sitt første norske pass må ha med:

Når det søkes om pass til nyfødte eller sterkt funksjonshemmede personer, ber vi vennligst om at to passbilder medbringes. For alle andre er hovedregelen at opptak av biometri (bilde og/eller fingeravtrykk og signatur) gjøres i ambassadens biometrimaskin.

Krav til passbilder:

 • Bildet må være riktig eksponert og i fotokvalitet
 • Bildet må være i farger
 • Bildet må vise personens nåværende utseende, altså bør bildet helst ikke være eldre enn tre måneder
 • Bildets størrelse skal være ca. 35 x 45 millimeter
 • Bildet må tas rett forfra (fokusert på øynene), og mot en hvit bakgrunn
 • Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge
 • Ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten, dvs. at avstanden fra isse til hake skal være minst 30 millimeter
 • Øyne skal være åpne og klart synlige; øyne, øre og øyebryn må ikke dekkes av hår
 • Både hake, panne og begge kinn skal være synlige
 • Munnen må være lukket, og tenner skal ikke vises
 • Briller må tas av ved fotografering
 • Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder

Unntak fra forbudet mot hodeplagg:

 • Hodeplagg som brukes av religiøse eller medisinske grunner kan brukes, så lenge det er sannsynlig at man vil bruke tilsvarende hodeplagg i kontroller senere. Hodeplagg må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig
 • Tynne, diskré hårbøyler eller hårbånd som er trukket godt tilbake fra ansiktet kan brukes. De skal ikke være godt synlig på bildet
 • Hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker eller sjenerer deler av ansiktet

Avhenting av nytt pass
Ambassaden vil ta kontakt når nytt pass er klart for avhenting, og normal behandlingstid er to til tre uker. Du kan beholde ditt eksisterende pass til ditt nye pass har blitt utstedt. Når du henter ditt nye pass, må du ta med det gamle. Dette vil makuleres og utleveres igjen sammen med det nye passet. Hvis du har gyldige visum i det makulerte passet, vil disse som regel fremdeles være gyldige, men vi anbefaler at du tar kontakt med de respektive lands ambassader for å bekrefte dette før avreise.

Hvis du har arbeids- eller oppholdstillatelse i Singapore, må du informere Ministry of Manpower om det nye passnummeret.

Nødpass

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende tilfeller:

 • Når ordinært pass ikke er mottatt innen rimelig tid etter at søknad ble innlevert og utreise er nært forestående.
 • Et gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise.
 • Når det er akutt behov for pass pga sykdom/død i nær familie.
 • Uforutsette viktige forretningsreiser.
 • I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

Ved søknad om nødpass må samme søknad og dokumentasjon som ved en normal passøknad fremlegges. I tillegg må du ta med to passbilder som følger retningslinjene ovenfor. Nødpass koster det samme som vanlig pass.

Dersom nødpass er nødvendig fordi ditt gamle pass er tapt eller stjålet, må dette meldes fra til lokalt politi før du kan søke om nytt pass, og original politirapport må medbringes.

Et nødpass (håndskrevet pass) har kort gyldighet og skal innleveres for makulering ved endt reise. Gebyret for et nødpass er det samme som gebyret for et vanlig pass. Nødpass utstedes ved ambassaden i Singapore kun ved personlig fremmøte. Dette gjelder også for barn.

NB! Vi gjør oppmerksom på at nødpass ikke er godkjent som gyldig reisedokument for innreise i enkelte land. Det er i alle tilfeller opp til immigrasjonsmyndighetene på stedet til enhver tid å ta stilling til hvorvidt innreise skal tillates. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.