New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Pass

Søknad om nytt pass skjer ved personlig oppmøte på ambassaden. Alle konsulære tjenester skjer etter avtale. Kontakt ambassaden på consular.singapore@mfa.no for å bestille tid.

Når du søker om pass må du ta med gyldig legitimasjon, helst norsk pass. Det tas bilde av passøker på ambassaden. Dersom ditt gamle pass er tapt eller stjålet, må dette meldes fra til politiet før du kan søke om nytt pass, og original politirapport må medbringes.

Betaling for pass foretas kun med norsk bankkort med bankAxept, bankoverførsel (kontoinformasjon fås på forespørsel) eller med  VIPPS. Vi godtar ikke kontant betaling for pass.

Betaling må skje før eller samtidig som du søker pass og prisene er som følger:

 • 166 SGD/1290 NOK for søkere over 16 år
 • 99 SGD/770 NOK for søkere under 16 år
 • 218 SGD/1690 NOK for Midlertidig pass (nødpass)

Pass har følgende gyldighetstid:

 • To år for søkere under fem år
 • Tre år for søkere mellom fem og ti år
 • Fem år for søkere mellom ti og seksten år
 • Ti år for søkere som har fylt seksten år

Søkere under 18 år trenger foreldrenes/foresattes samtykke for å søke pass, og begge foreldre/foresattes pass må medbringes uavhengig av deres nasjonalitet.  Foreldrene/foresatte som har felles foreldreansvar må begge møte opp personlig ved ambassaden for å gi samtykket. Du kan gi samtykke med 3 måneders varighet til én enkelt søknad om pass, eller du kan gi et varig samtykke (permanent) til alle søknader frem til barnet er 18 år. For mer informasjon: Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge – Politiet.no. Passøknaden vil ikke kunne behandles før samtykke fra begge foresatte/foreldrene er gitt/registrert. Dette gjelder også dersom en av foreldrene/foresatte ikke er norsk statsborger.

Hvis du har dobbelt statsborgerskap, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt. Se mer informasjon fra UDI.

Nyfødte/søkere under 18 år som søker om sitt første norske pass

Informasjon om søknadsprosedyre finnes her.

Hovedregelen er at opptak av biometri (bilde og/eller fingeravtrykk og signatur) gjøres i ambassadens biometrimaskin.

Avhenting av nytt pass
Ambassaden vil ta kontakt når nytt pass er klart for avhenting, og normal behandlingstid er to til tre uker. Du kan beholde ditt eksisterende pass til ditt nye pass har blitt utstedt. Når du henter ditt nye pass, må du ta med det gamle. Dette vil makuleres og utleveres igjen sammen med det nye passet. Hvis du har gyldige visum i det makulerte passet, vil disse som regel fremdeles være gyldige, men vi anbefaler at du tar kontakt med de respektive lands ambassader for å bekrefte dette før avreise.

Hvis du har arbeids- eller oppholdstillatelse i Singapore, må du informere Ministry of Manpower om det nye passnummeret.

Nødpass

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende tilfeller:

 • Når ordinært pass ikke er mottatt innen rimelig tid etter at søknad ble innlevert og utreise er nært forestående.
 • Et gyldig pass er stjålet kort tid før en planlagt reise.
 • Når det er akutt behov for pass pga sykdom/død i nær familie.
 • Uforutsette viktige forretningsreiser.
 • I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

Ved søknad om nødpass må samme søknad og dokumentasjon som ved en normal passøknad fremlegges. I tillegg må du ta med to passbilder.

Dersom nødpass er nødvendig fordi ditt gamle pass er tapt eller stjålet, må dette meldes fra til lokalt politi før du kan søke om nytt pass, og original politirapport må medbringes.

Et nødpass (håndskrevet pass) har kort gyldighet og skal innleveres for makulering ved endt reise. Nødpass utstedes ved ambassaden i Singapore kun ved personlig fremmøte. Dette gjelder også for barn.

NB! Vi gjør oppmerksom på at nødpass ikke er godkjent som gyldig reisedokument for innreise i enkelte land. Det er i alle tilfeller opp til immigrasjonsmyndighetene på stedet til enhver tid å ta stilling til hvorvidt innreise skal tillates. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.