Registrering hos Utenriksdepartementet og ambassaden for norske borgere i Singapore

Dersom du er norsk statsborger og oppholder deg i Singapore, har du mulighet til å registrere deg hos både Utenriksdepartementet og ambassaden. Slik registrering er et tilbud, ikke en plikt.

 

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Singapore til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Registrering her vil gi Utenriksdepartementet oversikt over norske borgere i landet og muligheten til å kontakte deg hvis en nødssituasjon skulle oppstå.

 

Borgere som skal oppholde seg i Singapore over lengre tid oppfordres også til å registrere seg hos ambassaden. Opplysningene fra denne registreringen brukes til beredskapsplanlegging og i en eventuell nødsituasjon. Du vil også motta vårt nyhetsbrev. Vennligst benytt følgende skjema dersom du ønsker å registrere deg eller melde fra om adresseendring. Husk å gi beskjed ved flytting fra Singapore slik at ambassadens adresseliste til enhver tid er oppdatert.