Reiseregistrering med Reiseklar

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Singapore til å registrere oppholdet sitt i appen "Reiseklar". "Reiseklar" gir norske borgere lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd, reiseregistrering, samt mottak av informasjon fra norske myndigheter i en krisesituasjon.

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.

Hensikten med "Reiseklar" er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig for de som planlegger eller er på reise i utlandet.

I "Reiseklar" kan norske borgere på reise lett registrere seg for å motta informasjon fra norske myndigheter i en krisesituasjon.

I appen "Reiseklar" vil du finne følgende informasjon:

Reiseinformasjon.
Informasjon om sikkerhetssituasjon, innreise og andre relevante opplysninger for nær 200 land.


Reiseråd.
Om UD har utstedt reiseråd for et land eller område vil dette være synlig i appen.


Reiseregistrering.
Du kan velge å registrere reisen din slik at UD kan komme i kontakt med deg og sende deg nyttig og praktisk informasjon dersom det oppstår en krisesituasjon der du befinner deg.


Varslinger i appen
Om du aktiverer varslinger og stedtjenester, vil "Reiseklar" sende deg varsler, for eksempel når det skjer eventuelle hendelser i det landet du befinner deg i.


Annen nyttig informasjon
Informasjon som er nyttig å vite når du er på reise, for eksempel hva du må gjøre om du mister passet eller har behov for veiledning og hjelp.


Ivaretakelse av den enkeltes personvern og behandling av personopplysninger har vært en svært sentral del i arbeidet med å utvikle "Reiseklar". Les personvernerklæringen for "Reiseklar" her.

"Reiseklar" kan lastes ned fra App Store og Google Play. Inntil appen har blitt lastet ned og tatt i bruk av et representativt antall brukere, vil den være tilgjengelig som en betaversjon.

Eventuelle spørsmål og kommentarer om appen "Reiseklar" kan sendes til reiseklar@mfa.no.

NB! Alle tidligere registreringer i Utenriksdepartementets Reiseregistrering ble slettet ved introduksjonen av "Reiseklar". Husk derfor å registrer deg på nytt i appen eller på reiseregistrering.no