Registrering hos Utenriksdepartementet for norske borgere i Singapore

Dersom du er norsk statsborger og oppholder deg i Singapore, har du mulighet til å registrere deg hos Utenriksdepartementet. Slik registrering er et tilbud, ikke en plikt.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Singapore til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Registrering her vil gi Utenriksdepartementet oversikt over norske borgere i landet og muligheten til å kontakte deg hvis en nødssituasjon skulle oppstå.