Statsborgerskap

Reglene for hvem som har rett på norsk statsborgerskap har blitt endret flere ganger. Hvilke regler som gjelder for deg, er blant annet avhengig av når du er født.

Er du norsk statsborger?
Alle som er født etter september 2006 blir norsk hvis mor eller far er norsk. Vær oppmerksom på at hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Du kan søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt før du fyller 22 år.

Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap og svar på spørsmålene i denne guiden om statsborgerskap

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap:
•Du søke via den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet. Gå til søknadsskjemaet.
•I søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Aten.
•Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
•Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.
Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap. Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og kan svare på spørsmål knyttet til statsborgerskap. 

Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene. Se nærmere om dette på UDIs nettsider her

Vær oppmerksom på at hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du fortsatt miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Disse reglene er ikke endret.