Gebyrer for konsulære tjenester

02.01.2017 //

Gebyrer for konsulære tjenester er fastsatt av gebyrtarrif for norske utenriksstasjoner. De betales i lokal valuta (euro/EUR). Vi gjør oppmerksomme om at prisene endrer seg etter valutakursen. Per 1. januar 2017 opererte ambassaden med følgende gebyrer:

Nytt pass/nødpass:                                      50 euro

Nytt pass/nødpass barn (under 16 år):     30 euro

Bekreftelse av kopi/signatur:                      28 euro

Utstedelse av CRA (sjømenn):                     55 euro