New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Nødpass

Nødpass utstedes dersom vanlig pass er tapt/ stjålet eller gjenglemt

En norsk statsborger som skal reise til ett eller flere av de ikke-nordiske Schengen-landene, SKAL FORTSATT MEDBRINGE PASS. Selv om det ikke er passkontroll ved grensepasseringer innenfor Schengen-området, gjøres oppmerksom på at det i flere Schengen-land er legitimasjonsplikt med angivelse av nasjonalitet. Av norske identifikasjonspapirer er det kun PASS som tilfredsstiller dette kravet.

Nødpass er vanligvis kun gyldig for en reise og må leveres til politiet eller grensekontrollen når man ankommer Norge.

Den reisende er selv ansvarlig for å undersøke om nødpass er gyldig ved innreise til ønsket destinasjon (noe informasjon finnes på Utenriksdepartementets landsider). Ellers kontakter man det aktuelle landets ambassade eller representasjon, for oppdaterte innreisebestemmelser.

Ambassaden i Riga utsteder nødpass til nordmenn, og søker bes medbringe følgende:

• Gyldig legitimasjon (gammel pass, selv om det er utløpt, førerkort etc.)

• 1 passbilde

• Gebyr for utstedelse om nødpass er EUR 160 (bankkort eller kontant)

• Flybillett eller booking bekreftelse

• Politianmeldelse dersom passet er stjålet.