Om ambassaden

Den nye, norske ambassaden i Riga ble åpnet 27.11.1991 ved at ambassadøren overleverte sine akkreditiver til presidenten den dagen. I september 2013 flyttet ambassaden til Kalku iela 15. Ambassaden har to utsendte diplomater og en studentpraktikant samt fem lokalt ansatte. Forsvaret har sitt hovedkontor for Baltikum på ambassaden

Ambassadens arbeidstid er mandag - fredag fra kl. 09:00 til 16:00.

Kaļķu ielā 15
LV 1050 Riga

Latvia

Postal address: P.O. Box 181, LV 1050 Riga, Latvia