For nordmenn

Reiseinformasjon for Latvia

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Riga ble åpnet 27.11.1991 ved at ambassadøren overleverte sine akkreditiver til presidenten. Ambassaden har to utsendte diplomater og én studentpraktikant samt seks lokalt ansatte. Forsvarsattacheen i Stockholm er sideakkreditert til Latvia.

Hvordan kan ambassaden bistå nordmenn?

Sist oppdatert: 14.10.2011 // En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon er å yte bistand til nødstilte nordmenn i utlandet. Her finner du en kort oversikt over hvilke tilfeller ambassaden kan være behjelpelig.

Informasjon til fastboende nordmenn.

Det hører med til ambassadens ansvarsområde å foreslå forholdsregler som norske borgere kan rette seg etter i forbindelse med en inntruffet eller truende krise eller katastrofe. Sannsynligheten for at det skulle inntreffe en større krise i Latvia anses som veldig liten. Ambassadens inntrykk er likevel at det er nyttig å tenke igjennom et mulig krisescenario og treffe nødvendige forberedende tiltak.

Gebyrer for konsulære tjenester

01.01.2019 //

Søknad om personnummer

Det kan kun søkes om norsk personnummer i forbindelse med søknad om pass. Ambassaden tar imot søknaden og videresender den til Skatteetaten for behandling.

Vigsel i Latvia

Nødpass

Nødpass utstedes dersom vanlig pass er tapt/ stjålet eller gjenglemt

Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Norge og Latvia har et godt forhold. Samarbeidet strekker seg over mange områder, som handel, politikk, forsvar og EØS-midler.

Nytt pass

Ambassaden kan utstede nye pass til nordmenn bosatt i Latvia. Alle som skal søke om nytt pass må avtale tid på forhånd. Dette kan gjøres på e-post: emb.riga@mfa.no eller på telefon +371 67 814 100 (alle arbeidsdager fra 09-16).

Ny statsborgerlov

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Velgere som bor eller oppholder seg i Latvia kan forhåndsstemme ved ambassaden i Riga. Forhåndsstemmegivningen ved ambassaden i Riga foregår fra og med mandag 1. juli til og med fredag 30. august, mandag-fredag fra kl. 10:00 til 14:00.

Legalisering av dokumenter

Ambassaden kan legalisere latviske dokumenter som skal brukes i Norge.

Notarialforretning (notarius publicus)

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.