For nordmenn

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Riga høsten 2024

Reiseinformasjon for Latvia

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Riga ble åpnet 27.11.1991 ved at ambassadøren overleverte sine akkreditiver til presidenten. Ambassaden har to utsendte diplomater og en studentpraktikant samt fem lokalt ansatte. Forsvarsattacheen i Stockholm er sideakkreditert til Latvia.

Hvordan kan ambassaden bistå nordmenn?

En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon er å yte bistand til nødstilte nordmenn i utlandet. Her finner du en kort oversikt over hvilke tilfeller ambassaden kan være behjelpelig.

Informasjon til fastboende nordmenn

Det hører med til ambassadens ansvarsområde å foreslå forholdsregler som norske borgere kan rette seg etter i forbindelse med en inntruffet eller truende krise eller katastrofe. Sannsynligheten for at det skulle inntreffe en større krise i Latvia anses som veldig liten. Ambassadens inntrykk er likevel at det er nyttig å tenke igjennom et mulig krisescenario og treffe nødvendige forberedende tiltak.

Gebyrer for konsulære tjenester

19.10.2020

Norsk personnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Nødpass

Nødpass utstedes dersom vanlig pass er tapt/ stjålet eller gjenglemt

Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Norge og Latvia har et godt forhold. Det brede samarbeidet dekker mange felt, som handel, politikk, kultur, forsvar og EØS-midler.

Nytt pass

Ambassaden kan utstede nye pass til nordmenn bosatt i Latvia. Alle som skal søke om nytt pass må avtale tid på forhånd. Dette kan gjøres på e-post: emb.riga@mfa.no eller på telefon +371 67 814 100 (alle arbeidsdager fra 09-16).

Statsborgerskap

Notarialforretning (notarius publicus)

Vigsler

Reiseregistrering via app eller nettside