Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

For nordmenn

Reiseinformasjon for Latvia

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Informasjon om reiseråd og koronavirus

Informasjon og aktuelle spørsmål og svar om reiser og koronavirus.

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Riga ble åpnet 27.11.1991 ved at ambassadøren overleverte sine akkreditiver til presidenten. Ambassaden har to utsendte diplomater og én studentpraktikant samt seks lokalt ansatte. Forsvarsattacheen i Stockholm er sideakkreditert til Latvia.

Hvordan kan ambassaden bistå nordmenn?

En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon er å yte bistand til nødstilte nordmenn i utlandet. Her finner du en kort oversikt over hvilke tilfeller ambassaden kan være behjelpelig.

Informasjon til fastboende nordmenn

Det hører med til ambassadens ansvarsområde å foreslå forholdsregler som norske borgere kan rette seg etter i forbindelse med en inntruffet eller truende krise eller katastrofe. Sannsynligheten for at det skulle inntreffe en større krise i Latvia anses som veldig liten. Ambassadens inntrykk er likevel at det er nyttig å tenke igjennom et mulig krisescenario og treffe nødvendige forberedende tiltak.

Gebyrer for konsulære tjenester

19.10.2020

Søknad om personnummer

Det kan kun søkes om norsk personnummer i forbindelse med søknad om pass. Ambassaden tar imot søknaden og videresender den til Skatteetaten for behandling.

Vigsel i Latvia

Nødpass

Nødpass utstedes dersom vanlig pass er tapt/ stjålet eller gjenglemt

Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Norge og Latvia har et godt forhold. Samarbeidet strekker seg over mange områder, som handel, politikk, forsvar og EØS-midler.

Nytt pass

Ambassaden kan utstede nye pass til nordmenn bosatt i Latvia. Alle som skal søke om nytt pass må avtale tid på forhånd. Dette kan gjøres på e-post: emb.riga@mfa.no eller på telefon +371 67 814 100 (alle arbeidsdager fra 09-16).

Ny statsborgerlov

Notarialforretning (notarius publicus)

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Nye pass

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.