New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Pass

Ambassaden kan utstede nye pass til nordmenn bosatt i Latvia. Alle som skal søke om nytt pass må avtale tid på forhånd. Dette kan gjøres på e-post: emb.riga@mfa.no eller på telefon +371 67 814 100 (alle arbeidsdager fra 09-16).

Følgende skal medbringes:

FOR VOKSNE:

 • Nåværende pass, evt. annet offisielt dokument med bilde.
 • Skjema for søknad om pass blir utlevert ved oppmøte. Skjemaet må fylles ut med blokkbokstaver og tydelig skrift.
 • Evt. navneending: dokumentasjon fra Folkeregisteret i Norge om registrering av navneendring.
 • Passgebyr: EUR 120.

FOR BARN under 18 år, må i tillegg til overnevnte, også vedlegge:

 • Nåværende pass eller fødselsattest (ved første gangs søknad) som viser begge foreldrenes navn. Attesten må være på engelsk.
 • Begge foreldrenes pass. Samtykke fra begge foreldrene, som må undertegne søknaden.
 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar skal møte sammen med barnet. Den som møter skal legitimere seg.
 • Eneansvar (tildelt ved dom, kjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres (f.eks separasjonsbevilling)
 • Passgebyr: EUR 70 (barn under 16 år).

MERK (i likhet med søknadsprosedyren i Norge, innhentes også følgende informasjon på ambassaden når det søkes om pass):

 • Personer over 12 år skal avgi bilde, fingeravtrykk og signatur.
 • Personer mellom 10 år og 12 år skal avgi bilde og signatur.
 • Personer under 10 år skal kun avgi bilde. For søknad om pass til små barn anbefales det å ta med eget bilde i tilfelle det blir vanskelig å få tatt bilde med opptaksutstyret på ambassaden.

Behandlingstid.

Forventet behandlingstid for pass er ca. 1-2 uker.

Passet må hentes på ambassaden.

Gammelt pass tas med for makulering.

NB! Norske statsborgere som ikke har vært bosatt i til sammen 2 år i Norge, taper automatisk sitt statsborgerskap når de fyller 22 år. Søknad om bibehold av statsborgerskap må sendes til norsk utenriksstasjon i god tid før en fyller 22 år.