Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Image of a norwegian passport

Søknad om pass

Søknader om norske pass mottas på ambassaden i Jakarta, og for barn under 12 år også på de honorære konsulatene i Medan og Denpasar. Så sant det ikke er en nødsituasjon bes du vennligst kontakte ambassaden eller konsulatet for å avtale tid for å levere søknad om pass.

Ved søknad om pass til barn må barnet være med.

Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette samtidig.