Midlertidig pass (nødpass)

Søknader om midlertidig pass mottas bare på ambassaden i Jakarta. Midlertidige pass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

Midlertidige pass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig.

I midlertidig pass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Passet kan ikke benyttes ved innreise til bl.a. USA. Hvis man planlegger en reise til Indonesia med nødpass, må man søke om visum på en Indonesisk ambassade før innreise i landet. Indonesia godtar ikke midlertidige pass ved søknad av Visa on Arrival (VOA).  Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar midlertidige pass .

Midlertidig pass er normalt bare gyldig bare for en enkelt reise. Midlertidige pass må leveres til grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Link til utenriksstasjonens gebyrsatser her

Dokumentasjonskrav

Søker møter personlig og fyller ut søknadsskjema.

- Søker leverer 2 passfoto sammen med skjemaet.

- Søker må fremvise legitimasjon.

- Søker betaler passgebyr til stasjonen ved innlevering av søknad.

- Hvis ordinært pass er stjålet eller tapt, må tapsmeldingsskjema utfylles og politianmeldelse vedlegges.

Bilde Du må ta med eget passfoto til nødpass fordi biometrikioskene ikke kan benyttes til å ta bilde til midlertidig pass.