Bistand til nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi norske borgere råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Du kan lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten på Regjeringen.nos nettsider.