Overview of the Grants in Croatia  - Photo:Maja Dodić - Norwegian Embassy
Maja Dodić - Norwegian Embassy

Norveška bespovratna sredstva: Završena provedba više od 300 projekta u šest područja!

Provedba projekata iz financijskog razdoblja od 2021. do 2024. došla je svom kraju. Stvoreno je 70-tak novih radnih mjesta, a čak 95 posto projekata ima pozitivne učinke koji će se nastaviti bez obzira na kraj financiranja.

Hrvatska - 30. travanj 2024.

Nakon šest godina, krajem travnja službeno je završena provedba programa i projekata financiranih bespovratnim sredstvima Norveške i Europskog gospodarskog prostora u programskom razdoblju od 2021. do 2024. godine. Iznimno od programa, partnerske inicijative imaju još godinu dana za provedbu te završavaju u travnju 2025. godine.

Sporazum o suradnji o provedbi bespovratnih sredstava, koji je službeno potpisan s Hrvatskom 2018. godine, obuhvaćao je šest programskih područja s ciljem jačanja kompetitivnosti, uključivosti i zelenije budućnosti. Riječ je o programima za pravosuđe, poslovanje, dostojni rad, lokalni razvoju i smanjenje siromaštva, energiju i klimu te programu za civilno društvo.

Bivša premijerka Norveške Solberg i hrvatski premijer Plenković na potpisivanju Sporazuma o suradnji 2018.

Provedbom programa u Hrvatskoj ostvarili su se i osnovni ciljevi norveških bespovratnih sredstava, a to su jačanje suradnje s zemljama-primateljicama i smanjenje društvenih i gospodarskih razlika u Europi.

Rezultati 

Bespovratnim sredstvima Norveške i EGP-a su u Hrvatskoj podržana čak 302 projekta i stvoreno gotovo 70 novih radnih mjesta. Zahvaljujući našim projektima, emisije ugljičnog dioksida su smanjene za čak 25.6 kilotona godišnje, a u provedbi smo angažirali i građane te je u projektima civilnog društva sudjelovalo više od 16 tisuća građana. Od ovog značajnog učinka po hrvatsko društvo i gospodarstvo, možda najviše raduje podatak da naša sredstva nisu korištena za projekte koji bi se plaćali i provodili samo jednom. Više od 95 posto njih ima pozitivne učinke koji će se vrlo vjerojatno nastaviti i u budućnosti.

Na razini Europe, u ovom je programskom razdoblju uspješno financirano čak 6,701 projekata i stvoreno više od 5000 novih radnih mjesta! Za to je bilo na raspolaganju 2,8 milijarde eura, koje gotovo u potpunosti osigurava Norveška. Na taj smo način radili zajedno za zelenu, konkurentnu i inkluzivnu Hrvatsku i Europu! 

Illustration of the new courthouse in Split
Rekontrukcija Općinskog suda u Splitu, jedan je od projekata financiranih putem Darovnica Norveške Photo: Ministry of Justice and Administration

Rezultati dostupni klikom miša

Sve navedeno možete provjeriti i sami. Jedno od načela na kojima počiva provedba norveških bespovratnih sredstava je transparentnost, a to se odnosi i na provedbu i na vidljivost rezultata i učinaka. Imajući to na umu, pripremljeno je posebno sučelje na kojem svi zainteresirani mogu vidjeti kako su trošena javna sredstva Norveške i drugih zemalja-donatorica. Osim što prikazuje projekte, podatkovni portal na jednostavan i vizualan način prikazuje učinke koje bespovratna sredstva imaju za Hrvatsku i ostale zemlje. Uz samo nekoliko klikova možete vidjeti sve projekte, njihovo financiranje, ciljeve i rezultate.

Istaknuti projekti u Hrvatskoj

Čak četiri norveške vladine agencije sudjelovale su u provedbi programa zajedno s hrvatskim institucijama. Uloga norveških programskih partnera je olakšati prijenos znanja i iskustva između Norveške i Hrvatske i pomoći u provedbi programa.

Obnovljena zgrada suda u Splitu

Tako je Norveška uprava za zatvorski sustav i norveška sudska uprava surađivala s Ministarstvom pravosuđa u provedbi četiri unaprijed dogovorena projekta. Jedan od tih projekata bio je obnova suda u Splitu u koju je uloženo više od 12 milijuna EUR. Norveška i Hrvatska uspješno su surađivali i na uvođenju sustava mirenja te uspostavi sigurnijeg i učinkovitijeg sustava probacije. Osigurana je nabava posebnih sustava za elektronički nadzor, kao i ulaganje u infrastrukturu probacijskih ureda. Navedeno će pridonijeti unapređenju sigurnosti rada u probacijskoj službi.

sustavnadzor.jpg uredjenje os Split_slika1.jpg

Norveški su partneri imali važnu ulogu i u poticanju plavog gospodarstva i zelene proizvodnje u Hrvatskoj. Tako je Innovation Norway surađujući s Hrvatskom gospodarskom komorom pomogao u provedbi čak 64 projekta. Istovremeno je, u okviru programa za Dostojan rad, proveo 5 projekata od kojih su neki, poput onoga o radu na daljinu, rezultirali konkretnim zakonodavnim promjenama zahvaljujući tripartitnoj suradnji s Ministarstvom rada.

Uspostavljena četiri znanstvena centra izvrsnosti

Jednak pristup obrazovanju i razvoj vještina za 21. stoljeće neke su od norveških vrijednosti. Kroz program za lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, uz pomoć Norveške agencije za međunarodnu suradnju i unapređenje kvalitete (DIKU), dio našeg iskustva i vrijednosti prenijeli smo u hrvatske škole i lokalne zajednice. Programom je obuhvaćeno više od 60 škola, 800 nastavnika i gotovo 5000 učenika diljem Hrvatske. Od čak 33 projekta usmjerenih na podučavanje, nabavu opreme za laboratorije, STEM učionice, sufinancirali smo i izgradnju četiri znanstvena centra u četiri slabije razvijene hrvatske regije. Onaj u Ludbregu, ima čak i simulator letenja!

mobile 15.49.34.jpg  mobile 17.24.50.jpgsimulatorletenja.jpg

Energija iz sunca, mora i zemlje!

Norveška uprava za vodne resurse i energetiku (NVE) i Hrvatsko ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU udružili su snage u provedbi programa Energija i klimatske promjene. Zahvaljujući našim sredstvima, obnovljiva energija grijat će Bjelovar, Sv. Nedjelja, Samobor, Karlovac i mnoge druge gradove. Neki od rezultata tog programa uključivali su ugradnju solarnih panela na javne ustanove diljem Hrvatske, kao i provedbu nekoliko pilot projekata korištenja energije mora u javnim poduzećima ili ustanovama. Tako su energiju mora počeli koristiti u bolnici u Rovinju, brodogradilištu Viktor Lenac u Rijeci i na dubrovačkim gradskim bazenima.

IMG_3635.JPG

Civilno društvo

Značajan otisak na hrvatsko društvo ostvarili su i projekti financirani kroz Active Citizen Fund. Mnoge od tih inicijativa sigurno ste i sami primijetili ili u njima sudjelovali, poput inicijativa "Moje mjesto pod suncem" ili Centra za integraciju stranaca. 

Novo programsko razdoblje slijedi

Završetak ovog programskog razdoblja ne znači i kraj suradnje s Hrvatskom. Dogovor o novom razdoblju postignut je na razini Europe, a iznos dostupnih sredstava povećao se za 15 posto i iznosit će 3,268 milijarde eura. No, prije no što 15 zemalja primateljica bespovratnih sredstava Norveške i EGP-a mogu uopće raspolagati svojim iznosima, neophodno je da parlamenti svih zemalja članica potvrde sporazum s Europskom Unijom.