Sjømannskirken

Sjømannsprest Hilde Sirnes

Sjømannskirken kan bistå utenriksstasjoner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og privatpersoner når ulykker og kriser rammer i utlandet. I tillegg kan sjømannsprester utføre vigsler.

Sjømannskirken møter nordmenn uavhengig av livssyn og bakgrunn, og har spesialkompetanse på kriseberedskap. Hilde Sirnes er sjømannsprest i Kroatia. Hun er i beredskap og kan komme på kort varsel om ulykker inntreffer. Alle som reiser eller oppholder seg i Kroatia er velkomne til å kontakte sjømannspresten. 

Sjømannspresten har taushetsplikt og kan være en god støtte ved vanskelige opplevelser og ulykker. portrettbilder høst 2019 Morten.jpgSirnes er utdannet teolog og familieterapeut, og har tidligere vært sjømannsprest i Thailand og New Orleans.

Hun har også ansvar for de norske studentene.