For nordmenn

Reiseinformasjon for Kroatia

Lenke til regjeringens tema om reiseinformasjon

Om ambassaden

Norge har samarbeidet tett med Kroatia siden landets uavhengighet, mål om å bidra til sosial og økonomisk utvikling, samt støtte kroatisk integrasjon i Euroatlantiske strukturer.

Landinformasjon

Kroatia er en demokratisk republikk i det sørlige Europa. Landet er medlem av EU, det økonomiske samarbeidsområdet i Europa (EØS), og NATO.

For norsk næringsliv

Kroatia beveger seg raskt mot en åpen og markedsbasert økonomi. Harmonisering av lovgivning og regelverk med EUs standarder er snart ferdigstilt. Et ambisiøst reformprogram og privatisering av offentlige virksomheter har bidratt til et relativt dynamisk marked med forbedrede muligheter for utenlandske investorer, til tross for visse utfordringer i forhold til byråkrati, prosedyrer for etableringer og ikke minst eiendomsrett til landområder.

Bilaterale forbindelser

Norge og Kroatia har gode bilaterale forbindelser. De diplomatiske båndene mellom Norge og Kroatia ble opprettet 20.02.1992.

Studentpraktikant - erfaringer

Her kan du lese om tidligere praktikanters erfaringer fra oppholdet i Zagreb.

Registrering av nordmenn i Kroatia

Ambassaden i Zagreb ønsker at alle nordmenn som oppholder seg i Kroatia over lengre tid registrerer seg ved ambassaden.

Søknad om pass

Norske statsborgere bosatt i Kroatia kan søke om pass kun ved den norske ambassaden i Zagreb. Bakgrunnen for dette er innføringen av biometriske pass i april 2010.

Kjøp av eiendom i Kroatia

Ambassaden i Zagreb mottar tidvis henvendelser fra norske borgere angående kjøp av fast eiendom i Kroatia

Norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Vigsel på norske ambassader

Ambassaden i Zagreb er dessverre ikke bemyndiget til å foreta vielser.

Bergenstest

Test i norsk - høyere nivå