For nordmenn

Om ambassaden

Norge har samarbeidet tett med Kroatia siden landets uavhengighet, med mål om å bidra til sosial og økonomisk utvikling, samt å støtte kroatisk euroatlantisk integrasjon.

Studentpraktikant - erfaringer

Her kan du lese om tidligere praktikanters erfaringer fra oppholdet i Zagreb.

Reiseinformasjon for Kroatia

Lenke til regjeringens tema om reiseinformasjon

FAQ - Reise til Kroatia

Ofte stilte spørsmål:

Registrering av nordmenn i Kroatia

Vi anbefaler både reisende og fastboende nordmenn i Kroatia om å registrere seg, uavhengig av lengde eller formål med oppholdet.

Valg 2017

11. september 2017 er det stortings- og sametingsvalg i Norge. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Hvis du skal være i Kroatia på valgdagen, og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Landinformasjon

Kroatia er en demokratisk republikk i det sørlige Europa. Landet er medlem av EU, det økonomiske samarbeidsområdet i Europa (EØS), og NATO.

For norsk næringsliv

Kroatia beveger seg raskt mot en åpen og markedsbasert økonomi. Harmonisering av lovgivning og regelverk med EUs standarder er snart ferdigstilt. Et ambisiøst reformprogram og privatisering av offentlige virksomheter har bidratt til et relativt dynamisk marked med forbedrede muligheter for utenlandske investorer, til tross for visse utfordringer i forhold til byråkrati, prosedyrer for etableringer og ikke minst eiendomsrett til landområder.

Bilaterale forbindelser

Norge og Kroatia har gode bilaterale forbindelser. De diplomatiske båndene mellom Norge og Kroatia ble opprettet 20.02.1992.

Søknad om pass

Norske statsborgere bosatt i Kroatia kan søke om pass kun ved den norske ambassaden i Zagreb. Bakgrunnen for dette er innføringen av biometriske pass i april 2010.

Kjøp av eiendom i Kroatia

Ambassaden i Zagreb mottar av og til henvendelser fra nordmenn angående kjøp av fast eiendom i Kroatia.

Norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Vigsel på norske ambassader

Ambassaden i Zagreb er dessverre ikke bemyndiget til å foreta vielser.

Bergenstest

Test i norsk - høyere nivå

Globalskolen

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I høstsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever. Tidlig påmelding er viktig for å være sikker på å få elevplass.