Table with Norway Grants logo  - Photo:Norwegian Embassy Zagreb
Norwegian Embassy Zagreb

Uvođenje elektroničkog nadzora u Hrvatsku

Norveška radi zajedno s Hrvatskom na uvođenju elektroničkog nadzora tijekom probacijskih i istražnih postupaka. Također, zahvaljujući Norveškoj bespovratnoj pomoći poboljšat će se kvaliteta i sigurnost probacijskih usluga.

O projektu

Ministarstvo pravosuđa RH u sklopu Norveškog financijskog mehanizma i Programa "Pravosuđe i unutarnji poslovi" surađuje s norveškim partnerima u cilju što veće dostupnosti pravosudnih usluga građanima.

Jedan od unaprijed definiranih projekata u sklopu programa ima za cilj poboljšanje kvalitete probacijskih usluga. Norveška zatvorska služba doprinosi svojim opsežnim iskustvom u provedbi alternativnih sankcija i mjera u Norveškoj, poput elektroničkog nadzora, društveno korisnog rada i rehabilitacije. Ova suradnja ima za cilj poboljšati učinkovitost probacijske službe u Hrvatskoj i smanjiti stope ponavljanja kaznenih djela.

mobile 11.32.00.jpg

Projekt se sastoji od četiri komponente, a jedna od njih je uvođenje trajne primjene elektroničkog nadzora u Hrvatskoj. U sklopu ove aktivnosti nabavljene su elektroničke nadzorne narukvice te je u Ministarstvu uspostavljen Središnji ured za elektronički nadzor.

mobile 11.15.30.jpg

Kako bi se relevantni dionici upoznali s prednostima elektroničkog nadzora, organizirane su edukacije i seminari za suce i druge relevantne stručnjake. Onaj koji je održan u Zagrebu bavio se primjenom elektroničkog nadzora u različitim fazama kaznenog postupka (istražni kućni zatvor s primjenom elektroničkog nadzora i uvjetni otpust uz elektronički nadzor), a uključivao je suce, državne odvjetnike, načelnike policijskih uprava i državne službenike. 

Elektronički nadzor još uvijek je relativno nov u Hrvatskoj, ali je već implementiran u nekolicini slučajeva. Zahvaljujući elektroničkom nadzoru, u Norveškoj četvrtina svih osuđenih pojedinaca nikad zapravo ne vidi unutrašnjost zatvora. Monitoring se pokazao iznimno učinkovitim u zaštiti žrtava obiteljskog nasilja i pomoći policiji u sprječavanju napada. Takva i druga iskustva pomažu Hrvatskoj u širenju njihove uporabe.

mobile 10.26.03.jpg  mobile 09.36.21.jpg

Kroz ovu suradnju Hrvatska probacijska služba dobit će tehničku pomoć, obuku i opremu kako bi poboljšala svoju sposobnost učinkovitog upravljanja počiniteljima. Norway Grants također će podržati razvoj i provedbu praksi utemeljenih na dokazima za smanjenje stope recidivizma i promicanje uspješne reintegracije počinitelja.

Cilj je osigurati da Hrvatska probacijska služba bude opremljena potrebnim alatima za promicanje javne sigurnosti, zaštitu ljudskih prava i omogućavanje uspješne reintegracije počinitelja u društvo. Norveška potpora neće koristiti samo Probacijskoj službi, već i široj zajednici smanjenjem rizika od ponavljanja kaznenih djela i doprinosom sigurnijem i stabilnijem društvu.