For norsk næringsliv

næringsliv.jpg
Photo: Berit Roald/NTB Scanpix

Kroatia beveger seg raskt mot en åpen og markedsbasert økonomi. Harmonisering av lovgivning og regelverk med EUs standarder er snart ferdigstilt. Et ambisiøst reformprogram og privatisering av offentlige virksomheter har bidratt til et relativt dynamisk marked med forbedrede muligheter for utenlandske investorer, til tross for visse utfordringer i forhold til byråkrati, prosedyrer for etableringer og ikke minst eiendomsrett til landområder.

Kroatia har vært medlem av WTO siden 2000. Kroatia ble offisielt medlem av EU 1. juli 2013, og det økonomiske samarbeidsområdet i Europa (EØS) i april 2014.