Grand Centar, Zagreb. - Photo: Photo: Microclima

Om ambassaden

Norge har samarbeidet tett med Kroatia siden landets uavhengighet, med mål om å bidra til sosial og økonomisk utvikling, samt å støtte kroatisk euroatlantisk integrasjon.

Adresse
Grand Centar
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb, Croatia

Kontaktinformasjon:
Phone: +385 (0)1 6273 800
E-mail: emb.zagreb@mfa.no
Fax: +385 (0)1 6273 899

Norsk og kroatisk deltakelse i politisk og økonomisk samarbeid i Europa, har ført til at Norge og Kroatia har fått et nært forhold. De to landene har gode bilaterale forbindelser, som ble etablert 20. februar 1992. Kroatia har en ambassade i Oslo, og Norge har en ambassade i Zagreb og honorære konsulater i Dubrovnik og Rijeka.

Historie
Et norsk honorært konsulat ble etablert i Zagreb i 1923. I 1975 ble dette konsulatet oppgradert til et generalkonsulat. Norge anerkjente Kroatias uavhengighet 15. januar 1992.

Den første norske ambassadøren i Kroatia ble akkreditert fra Budapest 27. april 1992. Fra august 1992 til desember 1996 ble ambassaden ledet av en Chargé d'affaires i Zagreb. Det honorære generalkonsulatet stengte 31. desember 1993. 13. mai 1994 ble et honorært konsulat oppnevnt i Rijeka. Den første fastboende ambassadøren fra Norge til Kroatia ble akkreditert 15. januar 1997. 6. april 2009 ble honorærkonsulatet i Dubrovnik oppnevnt.

I september 1991 åpnet Kroatia et informasjonskontor i Oslo. I august 1993 ble den kroatiske ambassaden i Oslo etablert under ledelse av en Chargé d'affaires, og den kroatiske ambassadøren i København akkreditert til Oslo. Den første fastboende kroatiske ambassadøren kom til Norge i september 1998.

Mandat
En viktig oppgave for ambassaden er å følge med på utviklingen i Kroatia, både innenriks og utenriks. Av spesiell interesse er det bilaterale forholdet mellom Kroatia og Norge, og Kroatias euro-atlantiske integrasjonsprosess. Den viktigste samarbeidspartneren er det kroatiske utenriksdepartementet. Dette samarbeidet inkluderer også andre departementer og offentlige etater. Den norske ambassaden i Kroatia gir også en forbindelse mellom norske myndigheter og internasjonale organisasjoner til stede i Kroatia.

Ambassaden håndterer i tillegg andre temaer av spesiell interesse for Norge, slik som petroleum, energi, miljø, utvikling og maritime saker.

Ambassaden gir assistanse i konsulære saker for norske og kroatiske innbyggere. Ambassaden er også et sentralt kontaktpunkt for private bedrifter.