Om ambassaden

Norge har samarbeidet tett med Kroatia siden landets uavhengighet, mål om å bidra til sosial og økonomisk utvikling, samt støtte kroatisk integrasjon i Euroatlantiske strukturer.

Ambassaden er åpen kl. 8.30 - 16.00 mandag til fredag

Deltakelse i europeisk politisk og økonomisk samarbeid har ført til at Norge of Kroatia har fått et nært forhold. Våre to land nyter av de gode bilaterale forbindelsene som ble etablert 20. februar 1992. Idag har Kroatia en ambassade i Oslo, og Norge har en ambassade i Zagreb og honorære konsulater i Dubrovnik og Rijeka