Globalskolen

Norske sommerskoler og undervisningstilbud for barn

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet.

Undervisningen å Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer.

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Vilkår for å bli elev:

  1. Eleven må ha norsk personnummer.
  2. Oppholdet i utlandet må vare i minst ett semester.
  3. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.
  4. Eleven må være i grunnskolealder (mellom 6 og 16 år).
  5. Eleven må levere svar på 15 leksjoner i hvert semester.
  6. Foresatte må betale skolepenger. Se satsene her.

Skolen har tre tilbud fra 1.–10. trinn:

  1. Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål.
  2. Norsk for flerspråklige for dem som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner.
  3. Startnorsk for dem som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Foreldremedvirkning kreves.   

Søknadsfrist for høstsemesteret er 30. august og for vårsemesteret 30. januar. Tidlig påmelding er viktig for å være sikker på å få elevplass.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner dere fra denne siden: https://www.globalskolen.no/