Norsk næringsliv i Canada

Melkoya1-800-64344_500.jpg
Photo: Statoil