Norsk pass og statsborgerskap

Her finner du informasjon om hvordan du søker om norsk pass og personnummer i Canada samt annen informasjon relevant for nordmenn som er bosatt eller på besøk i Canada.

Har du planer om å søke om nytt pass?

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.