Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk pass og statsborgerskap

Her finner du informasjon om hvordan du søker om norsk pass og personnummer i Canada samt annen informasjon relevant for nordmenn som er bosatt eller på besøk i Canada.