Norskskolen - Foto:Norskskolen
Norskskolen

Norskskolen

Norskskolen tilbyr gratis nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE. Norskskolen er støttet av Udir og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn.

| online

Undervisningsopplegget har fokus på positiv læring med varierte oppgaver. Vår undervisning er spesielt tilrettelagt den enkelte elev.

Norskskolen benytter Canvas som læringsplattform. Dette er en ny og moderne læringsplattform som sikrer god kommunikasjon mellom elev og lærer!

Frist for påmelding for høstsemester er 20. aug og vårsemesteret er 20. jan. Vi oppfordrer til oppmelding i god tid før siste tidsfrist.

All informasjon finner du på www.norskskolen.com.